[Linux]调试&end

[Linux]调试&end

个人博客 https://aeneag.xyz/

艾恩凝

2021/7/11

Conclusion

最近这十多天的时间,算是进一步学了驱动的相关知识,这两天看了看与调试相关知识,从裸机到驱动上,调试上看的听粗马马虎虎,这算是这个驱动最后的了,这十几天搞的东西需要多沉淀沉淀。

下一步的计划

  1. 移植驱动到新内核
  2. 数码相框电子书项目

计划25号完成,时间紧,任务重。

艾恩凝

写于大连

2021/7/11

catalogue

[Linux]驱动系列目录


    


公众号'艾恩凝'
个人公众号
个人微信
个人微信
    吾心信其可行,
          则移山填海之难,
                  终有成功之日!
                                  ——孙文
    评论
    0 评论
avatar

取消